Cover Image

Co wpływa na zdolność kredytową?

Maj 26, 2022 - Czas czytania: 2 minut

Za zdolność kredytową uważa się maksymalna wysokość kredytu przyznawaną na konkretny okres jego spłaty. W związku z tym, co do zasady, jej określenie potrzebne jest do otrzymania kredytu lub pożyczki, a pożyczkodawca szacuje w ten sposób możliwości finansowe pożyczkobiorcy co do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami. Tym samym, uzyskanie zdolności kredytowej jest jednym z podstawowych warunków, jakie musi spełnić potencjalny kredytobiorca.

Istnieje kilka możliwości na zwiększenie zdolności kredytowej i tym samym - zwiększenie swoich szans na kredyt: można m.in. wydłużyć okres spłacania kredytu, wziąć go wespół z innym kredytobiorcą, zbudować sobie solidna historię kredytową, zrezygnować z produktów kredytowych, które już na nas ciążą lub ustalić ratę stałą (zamiast malejącej).

Jakie czynniki mają wpływ na zdolność kredytową pożyczkobiorców?

Każdy z potencjalnych kredytobiorców ma inną zdolność kredytową, dlatego, że wpływa na nią wiele różnych czynników. Należą do nich m.in.:

  • spłacanie innych zobowiązań kredytowych. Wszystkie kredyty, karty kredytowe oraz raty będą wpływały na stałe możliwości finansowe kredytobiorców, więc mają one znaczenie dla banku;
  • wiek, osoby wnioskującej o kredyt. Młodsze osoby są dla banku mniej pewne i mniej przewidywalne, stąd ostrożniej podchodzą one do takich kredytobiorców;
  • stałe, miesięczne dochody. To od nich głównie zależą możliwości finansowe kredytobiorcy;
  • forma zatrudnienia. Dla banku kluczowa jest stabilność finansowa;
  • okres kredytowania. Im dłuższy okres deklaruje kredytobiorca, tym bardziej wzrasta jego zdolność kredytowa, a rata będzie niższa;
  • historia kredytowa, która potwierdza ewentualne poprzednie spłacone kredyty i stosunki między kredytobiorcą a kredytodawcą (np. innym bankiem);
  • stan cywilny oraz liczba osób będąca na utrzymaniu kredytobiorcy. O ile banki przychylniej patrzą na małżeństwa ubiegające się o kredyt, gdyż są synonimem stabilności, to jednak dzieci generują dodatkowe koszty, więc bank bierze pod uwagę wszystkich członków rodziny;
  • wykształcenie, status zawodowy, stałe obciążenia i oczywiście rodzaj kredytu.