Czym się różni kredyt od pożyczki?

Luty 14, 2022 - Czas czytania: 2 minut

Podstawą zarówno kredytu, jak i pożyczki jest pewne zobowiązanie finansowe, czyli innymi słowy dług. Jedno i drugie może być spłacane w ratach, obciążone kosztami (odpłatne) oraz ważne na podstawie umowy pisemnej. Mają one również wspólną maksymalną wartość oprocentowania, ale są to dwa różne zagadnienia i tym samym działają na odmiennych zasadach i regulują je inne przepisy. Choć częstym błędem jest naprzemienne używanie pojęć kredytu i pożyczki, to warto znać różnice, które je dzielą. Zasadniczą jest to, że kredyt jest umową bardzo sformalizowaną i zakłada dużą ingerencję kredytodawcy w cel wydatkowania pożyczonej kwoty, zaś pożyczka jest umową bardziej prywatną i obarczoną mniejszą ilością prawnych wymogów.

Różnice między pożyczką a kredytem

Przed zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania wskazane jest wiedzieć jaka podstawa prawna będzie nas łączyć z jednostką udzielającą kredytu lub pożyczki. Tu leży pierwsza znacząca różnica między tymi dwoma, gdyż kredyty udzielane są na podstawie prawa bankowego, zaś pożyczki - Kodeksu cywilnego. Bezpośrednim wynikiem takiego stanu rzeczy jest to, że kredytu udzielić może tylko bank, zaś pożyczki zarówno bank, jak i firma pożyczkowa czy nawet osoba fizyczna. Dodatkowo pożyczka, jeśli jej wartość nie przekracza 1000 zł może zostać zawarta na podstawie umowy ustnej, zaś kredyt co do zasady przyznawany jest po uprzednim podpisaniu umowy. W każdym innym razie wszelkie ustalenia ustne między przedstawicielem banku a kredytobiorcą nie mają wagi prawnej. Co więcej, kredyt zawsze przyznawany jest na konkretny cel, znany bankowi, np. na dom w przypadku kredytu hipotecznego i ma on prawo skontrolować rzeczywiste wydatkowanie pieniędzy z kredytu. W przypadku pożyczki nie jest to ani wymóg, ani żadne prawo nie predysponuje pożyczkodawcy do podobnej kontroli. Pożyczka - również przeciwnie do kredytu - może być przyznana odpłatnie lub nieodpłatnie, podczas gdy kredyt zawsze jest odpłatny. Na kwotę pobieraną przez bank składają się odsetki oraz nierzadko prowizja.