Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Marzec 28, 2022 - Czas czytania: 2 minut

kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest rozwiązaniem dla osób, noszących się z zamiarem nabycia nieruchomości. Obecnie to najpopularniejsza metoda finansowania zakupu mieszkania czy domu oraz najczęściej przyznawana pożyczka bankowa. Na koszt kredytu hipotecznego składa się kwota pożyczki, koszt pożyczki, ustanowienie hipoteki (a co za tym idzie - koszt pracy notariusza oraz wpisu do księgi wieczystej) oraz oprocentowanie kredytu.

Kredyt hipoteczny przyznawany jest pod zastaw nieruchomości i nakłada na kredytobiorcę obowiązki, jak również prawa, więc nie należy się go obawiać. By jednak doszło do podpisania umowy pożyczkowej z bankiem, kredytobiorca musi spełnić kilka kryteriów. Klient musi m.in. przedstawić wysokość swoich dochodów, dokonać wpłaty wkładu własnego oraz dostarczyć wszelkie wymagane przez bank dokumenty. Jest to zabezpieczenie dla banku przed ryzykiem inwestycyjnym. Osoba okazująca wymagane przez bank dokumenty jedynie w ten sposób staje się dla niego wiarygodna na tyle, by podpisać z nim umowę kredytową. 

Proces udzielania kredytu hipotecznego

Kiedy bank sprawdzi potencjalnego kredytobiorcę pod kątem zdolności kredytowej oraz możliwości wpłaty wkładu własnego przechodzi się do podpisania umowy kredytowej. By określić jej warunki bank weźmie pod uwagę nie tylko potencjał finansowy klienta, ale i charakterystykę kupowanej nieruchomości - metraż, ilość pokoi, lokalizację oraz rynek z którego pochodzi - wtórny lub pierwotny. Możliwe, że bank odrzuci wniosek kredytowy, gdy cena będzie nieadekwatna do realiów rynkowych, historia budynku niejasna lub gdy firma deweloperska pośrednicząca w zakupie nie będzie dla banku wiarygodna. 

Po zaakceptowaniu przez obie strony warunków umowy na kredyt hipoteczny i jej podpisaniu staje się ona wiążąca zarówno dla banku, jak i kredytobiorcy. Od tego momentu bank musi odstąpić klientowi pożyczaną sumę, a on, poza tym, że bezwzględnie sumę tę musi przekazać na zadeklarowany cel, to zobowiązany jest do rozpoczęcia spłacania długu na zasadach określonych w tejże umowie.