Skontaktuj się z nami


+48 787 955 677

Kontakt


ML Dom Finansowy
ul. Barona 41, 43-100 Tychy
NIP: 635-171-27-52
REGON: 380725622

Monika Leśniewska - Właściciel
T: +48 660 612 353
E: monika.lesniewska@mldomfinansowy.pl

Żaneta Kędzior - Ekspert Finansowy/                                                   KIEROWNIK BIURA
T: + 48 787 955 677
E: zaneta.kedzior@mldomfinansowy.pl

Justyna Nowak - Ekspert Finansowy                       
T: + 48 539 467 477
E: justyna.nowak@mldomfinansowy.pl

 

 

 

BIURO OBSŁUGI:

T: +48 600 882 293
E: biuro@mldomfinansowy.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Leśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ML DOM FINANSOWY MONIKA LEŚNIEWSKA w Tychach (43-100), przy ul. Barona 41.
2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: monika.lesniewska@mldomfinansowy.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj do momentu zakończenia wszelkich czynności związanych z obsługą na mocy zawartej umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania niemożność realizacji umowy.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Mapa chwilowo niedostępna...